Generalforsamling – VORES FREDERICIA TEATER – den 28. marts 2019

Der foretoges følgende:
– Der bydes velkommen ved formand, Kirsten Hassing Nielsen

Ekstraordinær Generalforsamling:
(Genopsamling på den suspenderede generalforsamling fra 2018)

– Punkt 1: Dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jørgen Spetzler som dirigent – han blev valgt og erklærede denekstraordinære Generalforsamling for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

– Punkt 2: Regnskab.
Det reviderede regnskab for 2017 gennemgås af formand, Kirsten Hassing Nielsen,udarbejdet med økonomiafdelingen fra Fredericia Teater, der har ageret kasserer ifraværet af en sådanne i bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte enstemmigtregnskabet for 2017.

– Punkt 3: Eventuelt.
Der var intet under punktet “Eventuelt”.

– Den ekstraordinære generalforsamling blev erklæret godkendt og afsluttet af dirigent,Jørgen Spetzler.

Den ordinære Generalforsamling:

– Punkt 1: Dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jørgen Spetzler som dirigent – han blev valgt og erklærede Generalforsamlingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

– Punkt 2: Formandens beretning.
Beretningen var overvejende positiv og sætter kursen for foreningens fortsatte vækst og sundhed. Formanden gennemgik de events og tiltag foreningen har haft stor succes med siden august 2018. En ny kurs er sat, hvor fokusset er på kvalitet, og dette har vidst sig med en positiv udvikling i omtale og medlemsantal. Blandt andet blev det nævnt at foreningen nu har fået MobilePay (84640), hvilket gør det nemmere for medlemmer, nye som gamle, at betale kontingent. Generalforsamlingen tog enstemmigt beretningen til efterretning.

– Punkt 3: Koordinator Mikal K. Larsen blev officielt præsenteret for foreningen.

– Punkt 4: Regnskab.
Det reviderede regnskab for 2018 gennemgås af formand, Kirsten Hassing Nielsen,udarbejdet med økonomiafdelingen fra Fredericia Teater, der har ageret kasserer ifraværet af en sådanne i bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte enstemmigtregnskabet for 2018.

– Punkt 5: Indkomne forslag.
Der var ikke kommet forslag til behandling

– Punkt 6: Kontingent.
Godkendelse af at kontingentets fastholdelse på 50 kr. Årligt pr. Person. Enstemmigtgodkendt af generalforsamlingen.

– Punkt 7: Valg af bestyrelse.
På forslag blev det enstemmigt vedtaget at indføre “et rul” i bestyrelsen, således at der er

løbende nogle på valg.Valg af formand for 2 år:

– Leni Beltråo Sørensen – Formand – for 2 år – valgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
– Kirsten Hassing Nielsen – Bestyrelsesmedlem – 2 år – valgt- Per Kristensen – Bestyrelsesmedlem – 2 år – valgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
– Janni Bækmand – Bestyrelsesmedlem – 1 år – valgt
– Louise Grotum Thygesen – Bestyrelsesmedlem – 1 år – valgt

Valg af suppleanter:
Suppleant 1 : Joan Van-Der-Whele Jensen
Suppleant 2: Beathe Nielsen

– Punkt 8: Valg af revisor.
Brandts revision er foreslået af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingenSuppleant Revisor: Susanne Frandsen er foreslået bestyrelsen og godkendt afgeneralforsamlingen

– Punkt 9: Eventuelt.
– Hjemmesiden er nu oppe at køre igen, hvor referater og vedtægter er at finde, og den nye bestyrelsen vi blive fremvist med navn og billede. (www.voresfredericiateater.dk)

Den ordinære generalforsamling blev erklæret godkendt og afsluttet af dirigent, Jørgen Spetzler.

Andet:

– Efterfølgende var der underholdning ved et par af teaterets skuespiller der sang fraUrinetown, akkompagneret af pianist Martin Konge.

– Stor tak skal også lyde til Birgitte Weimar der medbragte kage til generalforsamlingen.