Bliv medlem af Vores Fredericia Teater

Du kan være med til at styrke Fredericia Teater og vi byder dig velkommen!

I henhold til paragraf 7, stk. 4 indkaldes hermed til Generalforsamling – Torsdag den 28. Marts 2019 19.00-21.00. Fredericia Teater – Lille Sal Prinsessegade 29, 7000 Fredericia

Generalforsamling

Dagsorden
Indledningsvis vil vi opsamle fra sidste års suspenderede Generalforsamling den 19. marts 2018 og afslutte denne ved følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 3. Eventuelt

Herefter fortsættes den ordinære Generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens Beretning
 3. Koordinator Mikal K. Larsen præsenteres
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Eventuelle forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessupleant
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Eventuelt

Efterfølgende får vi besøg fra “Urinetown”, hvor nogle af teatrets faste skuespillere vil bidrage med et lille musikalsk indslag.

Tilmeldingen til Generalforsamlingen via dette link på fredericiateater.dk

Hvert medlem skal tilmeldes individuelt for at sikre alle er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

De bedste hilsner
Bestyrelsen
VORES FREDERICIA TEATER